SOU 2016:35 Vägen in till det svenska skolväsendet - 9789138244449 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:35 Vägen in till det svenska skolväsendet
   
 
Titel:SOU 2016:35 Vägen in till det svenska skolväsendet
Utgivningsår:2016
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244449
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utbildning för nyanlända
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Har haft i uppdrag att analysera vilka kunskaper och kompetenser som efterfrågas i skolväsendet, på kort och längre sikt och hur dessa behov kan matchas med de kunskaper och kompetenser som kvinnor och män som är asylsökande eller omfattas av lagen om etableringsinsatser har. Samtliga skolformer behöver förstärkas med behörig personal.

Arbetsförmedlingen har kartlagt nyanlända som omfattas av lagen om etableringsinsatser. Kartläggningen har identifierat lärare, förskollärare, personer med akademisk utbildning och yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare. Målet med studieplaneringen är att den nyanlända ska få kännedom om vad som krävs för att uppnå lärar- eller förskollärarlegitimation. Vidare sker undervisning om det svenska skolväsendet som varvas med undervisning i det svenska språket samt praktik som matchas med den nyanländas kompetens.

Satsningarna bör utvidgas så att även nyanlända akademikers kompetens och yrkeserfarenhet från skola och förskola ska kunna tas tillvara för att kunna bli yrkesverksam som behörig lärare inom det svenska skolväsendet.
 
  © 2017 Jure AB