Djurens juridik av Diesen Eva F. - 9789139015352 - Jure bokhandel

 

 
 
Djurens juridik
   
 
Författare:Diesen Eva F.
Titel:Djurens juridik
Utgivningsår:2016
Omfång:232 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139015352
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 551 SEK exkl. moms

 

Djurens roll i juridiken omfattar både civilrättsliga, straffrättsliga och förvaltningsrättsliga bestämmelser. Djur har juridisk status som egendom samtidigt som lagstiftningen ska ta hänsyn till att djur är levande individer, vilket i praktiken leder till ett ständigt förhandlande mellan människors intressen av att använda djur för olika ändamål och djurs rätt till välfärd.

Tanken med denna bok är att den ska fungera som en samlad kunskapskälla på området djur och juridik. Boken behandlar gällande rätt med exempel från rättspraxis och tar upp vilka civilrättsliga regler som gäller vid rättshandlingar med djur, djurskyddslagens regler för olika slags djurhållning och verksamheter med djur samt regler om jakt och brott mot djur.

Tanken är också att problematisera gällande rätt genom att belysa de etiska och ekonomiska avvägningar som ligger till grund för lagstiftningens utveckling. Exempel från forskning visar på ett betydande glapp mellan lagstiftningens intentioner och hur djur behandlas i praktiken och i rättstillämpningen.

Djurens juridik riktar sig till alla som arbetar med djurskyddsfrågor och övrig djurjuridik samt studenter, intresseorganisationer och djurägare som söker svar på juridiska frågor eller de som bara är allmänt intresserade av hur djurens rättsliga situation ser ut i Sverige idag.
 
  © 2017 Jure AB