Ds 2016:27 Frågor kring 2009 års renskötselkonvention - 9789138244869 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:27 Frågor kring 2009 års renskötselkonvention
   
 
Titel:Ds 2016:27 Frågor kring 2009 års renskötselkonvention
Utgivningsår:2016
Omfång:244 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244869
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:27
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

Denna Ds syftar bland annat till att ta omhand de frågor som väcktes i samband med remitteringen av Ds 2010:22 renskötselkonventionen. Förutom de jurdiska och ekonomiska frågeställningar som uppkommit vid den tidigare remitteringen analyseras den samiska arbetsgruppens förslag.

Under arbetet med framtagandet av denna Ds har Näringsdepartementet också genomfört lokala dialogmöten med berörda intressenter. Dialogmötena har syftat till att dels förankra och informera om arbetet med renskötselkonventionen, dels bjuda in till en dialog kring inriktningen på det fortsatta arbetet och ge berörda tillfälle att ge sina synpunkter på bl.a. den samiska arbetsgruppens förslag. De muntliga och skriftliga synpunkter som delgetts departementet har på olika sett beaktats vid framtagandet av Ds:en.
 
  © 2017 Jure AB