SOU 2016:67 En översyn av överskottsmålet - 9789138245057 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:67 En översyn av överskottsmålet
   
 
Titel:SOU 2016:67 En översyn av överskottsmålet
Utgivningsår:2016
Omfång:383 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245057
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Överskottsmålskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:67
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Den parlamentariskt tillsatta Överskottsmålskommittén har haft i uppdrag att se över målet för den offentliga sektorns finansiella sparande och föreslår mindre förändringar i det finanspolitiska ramverket.

I Sverige finns en bred politisk uppslutning bakom ramverket. Denna samsyn grundar sig på erfarenheterna från den djupa ekonomiska krisen i Sverige i början av 1990-talet. Svensk ekonomi befann sig då i en allvarlig situation med mycket stora underskott i de offentliga finanserna och med en snabbt ökande offentlig skuld.

Under budgetsaneringen infördes ett överskottsmål för den offentliga sektorns finansiella sparande och ett flerårigt utgiftstak för statens och pensionssystemets utgifter. Genomgripande förändringar gjordes i statens budgetprocess för att stärka budgetdisciplinen.
 
  © 2017 Jure AB