SOU 2001:78 Validering av vuxnas kunskap och kompetens - 9138215330 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:78 Validering av vuxnas kunskap och kompetens
   
 
Titel:SOU 2001:78 Validering av vuxnas kunskap och kompetens
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även Ds 2003:23.
Utgivningsår:2001
Omfång:292 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215330
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Valideringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:78
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

I valideringsutredningens slutbetänkande fastlsås att formellt erkännande av kunskaper och kompetens genom kompetensbevis ska göra det lättare för främst invandrare att söka jobb inom det egna yrkesområdet eller studera vidare. Därför föreslår utredningen en författningsreglerad skyldighet för kommunerna att erbjuda validering av kunskap och kompetens. Ett nationellt organ bör inrättas för validering för betyg och kompetensbevis. Denna organisation föreslås överta vissa uppgifter som för närvarande ligger inom Arbetsmarknadsverket och Statens skolverk. Genomförd validering av kunskap och kompetens ska dokumenteras i ett kompetensbevis för yrkeskompetens, baskompetens och allmän kompetens. Vidare ska en meritportfölj utvecklas. Den som genom validering fått ett kompetensbevis som omfattar minst yrkeskompetens på en viss nivå, ska också anses uppfylla villkoren för grundläggande behörighet för högskolestudier.
 
  © 2017 Jure AB