Prop. 2016/17:27 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål - 201617027 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:27 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål
   
 
Titel:Prop. 2016/17:27 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål
Utgivningsår:2016
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617027
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:27
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att migrationsdomstolarna får utökade möjligheter att överlämna mål. Förslagen syftar till att förbättra migrationsdomstolarnas förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå i migrationsmål och övriga mål, även när antalet mål ökar kraftigt.

För att hantera den stora målökning på migrationsområdet som förväntas under de närmaste åren föreslås en tillfällig lösning under tre år. Den innebär att en förvaltningsrätt som är migrationsdomstol ska få lämna över migrationsmål och andra mål till övriga förvaltningsrätter och att den kammarrätt som är Migrationsöverdomstol ska få lämna över andra mål än migrationsmål till övriga kammarrätter som handlägger sådana mål, om det behövs av hänsyn till domstolens handläggningstider och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. Dessa tillfälliga bestämmelser föreslås gälla från och med den 1 januari 2017 till och med utgången av december 2019.

De utökade möjligheterna att överlämna mål begränsas därefter till att enbart gälla migrationsmål som under motsvarande förutsättningar ska få lämnas över mellan de förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB