SOU 2016:73 Begränsningar i föräldrapenningen - 9789138245170 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:73 Begränsningar i föräldrapenningen
– för föräldrar som kommer till Sverige med barn
   
 
Titel:SOU 2016:73 Begränsningar i föräldrapenningen – för föräldrar som kommer till Sverige med barn
Utgivningsår:2016
Omfång:330 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245170
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en modern föräldraförsäkring
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:73
Ämnesord:Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn, eftersom den gruppen i dag blir överkompenserad inom ramen för föräldrapenningen. Detta gäller särskilt föräldrar som kommer till Sverige med något äldre barn.

Utredningen föreslår att begränsningen utformas så att den ungefärligen motsvarar den mängd föräldrapenning som en genomsnittlig försäkrad använder efter barnets ettårs- respektive tvåårsdag. Om ett barn blir bosatt här i landet under barnets andra levnadsår ska föräldrapenning därför lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Om barnet i stället blir bosatt här i landet efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna.
 
  © 2017 Jure AB