SOU 2016:71 Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. - 9789138245149 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:71 Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten.
   
 
Titel:SOU 2016:71 Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten.
Utgivningsår:2016
Omfång:190 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245149
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2015 års vallagsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:71
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Enligt utredningens bedömning bör ett omval vara så likt det ordinarie valet som det går och genomföras så snabbt som det är praktiskt möjligt och lämpligt. För att uppnå detta föreslår utredningen vissa nyheter och förändringar i vallagen:

- Ett omval ska hållas så snart som möjligt och senast inom tre månader från beslutet om omval.
- Endast samma partier och kandidater som ställde upp i det ordinarie valet ska få delta i ett omval.
- Handläggningen av överklagade valresultat ska förenklas.

Valsedlarna ska tillhandahållas genom att de placeras innanför valskärmarna. På så vis får väljarna vara i fred både när de tar valsedlar och vid själva valhandlingen, och valhemligheten ges ett mycket starkt skydd.
 
  © 2017 Jure AB