SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla - 9789138245217 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla
– Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning
   
 
Titel:SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning
Anmärkning:2 delar.
Utgivningsår:2016
Omfång:190 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245217
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Gymnasieutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:77
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 541 SEK exkl. moms

 

Föreslår åtgärder för at alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

Man föreslår många och varierande åtgärder och menar att förslag om åtgärder kan göras utifrån flera olika ambitionsnivåer. En utgångspunkt har varit att förslagen ska vara angelägna, viktiga för utveckling och samtidigt hanterbara för gymnasieskolan.

Inriktning på utredningens förslag:

- En helhetssyn på utbildningens upplägg betonas, t.ex. genom förslag som rör ämnesbetyg och stöd
- Möjligheterna för elever som inte når målen att gå längre tid i gymnasieskolan ska förbättras
- Elevers rätt till högskolebehörighet på yrkesprogram utan aktiva val stärks och eleverna erbjuds även möjlighet till särskild behörighet, samtidigt som yrkesinnehållet värnas
- Antalet inriktningar på nationella program minskas och vissa program och intriktningar breddas. Ett visst närmande mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program behövs.
 
  © 2017 Jure AB