SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden - 9789138245224 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden
   
 
Titel:SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden
Utgivningsår:2016
Omfång:856 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245224
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Välfärdsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:78
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 541 SEK exkl. moms

 

Föreslår ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.

Utredningen analyserar och ser över de regelverk som i dag används när privata aktörer anförtros att utföra välfärdstjänster. Det handlar om regelverket för upphandling och lagen om valfrihetssystem (LOV). Översynen syftar bl.a. till att lämna förslag om hur regelverken kan förenklas och göras mer flexibla och om hur de kan ändras för att förbättra förutsättningarna för idéburna aktörer. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda om kapitalförsörjningsproblem utgör ett inträdes- eller tillväxthinder för sådana aktörer.

Vidare har det i utredningens uppdrag ingått att analysera frågor som berör öppenhet och insyn när det gäller hur offentliga medel används, prövning av de privata aktörernas ägare och ledning samt tillfälliga boenden för asylsökanden.
 
  © 2017 Jure AB