SOU 2016:80 En gränsöverskridande mediepolitik - 9789138245248 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:80 En gränsöverskridande mediepolitik
– För upplysning, engagemang och ansvar
   
 
Titel:SOU 2016:80 En gränsöverskridande mediepolitik – För upplysning, engagemang och ansvar
Utgivningsår:2016
Omfång:538 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245248
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Medieutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:80
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

Redovisar i detta slutbetänkande en analys av den svenska mediemarknaden samt utredningens förslag, bedömningar och övriga slutsatser om framtidens mediepolitiska verktyg. Utredningen föreslår bland annat ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier.

Medieutredningen redovisar i detta slutbetänkande en analys av den svenska mediemarknaden, med tyngdvikt lagd vid de medier som i hög utsträckning producerar och levererar oberoende nyhetsrapportering till medborgarna. Därutöver redovisas utredningens förslag, bedömningar och övriga slutsatser om innehållet i den mediepolitiska verktygslådan.

Utredningen ser behovet av en bredare och tyngre mediepolitisk ansats och presenterar den struktur som slutbetänkandet bygger på. Åtgärderna har indelats i två kategorier:
- detaljerade förslag med författningsändringar samt
mer långsiktiga visionära tankar som kräver vidare utredning och beredning.
- En ny era kräver nya verktyg. En mediepolitik för framtiden medverkar till att designa ett medielandskap och en demokrati som främjar upplysning, engagemang och ansvarstagande.
 
  © 2017 Jure AB