SOU 2001:83 Utländsk valuta - Ägarhypotek - 913821542X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:83 Utländsk valuta - Ägarhypotek
   
 
Titel:SOU 2001:83 Utländsk valuta - Ägarhypotek
Anmärkning:Prop. 2003/04:108.
Utgivningsår:2001
Omfång:178 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821542X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Inteckningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:83
Ämnesord:Fastighetsrätt , Krediträtt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

Inteckningsutredningen föreslår mot bakgrund av en dom från EG-domstolen att fastighets- och företagsinteckningar ska kunna göras i utländsk valuta. Dessutom föreslås att man avskaffar ägarhypoteket i fastighetsinteckningar. I dag medför ägarhypoteket främst att olika åtgärder vidtas för att undvika att medel vid exekution tillfaller fastighetsägaren. Ändringen innebär en viss förenkling av systemet. Institutet utmätning av pantbrev bör enligt utredningen också avskaffas. Ändringen är en följd av slopandet av ägarhypotek.
 
  © 2017 Jure AB