SOU 2016:86 Taxi och samåkning - 9789138245378 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:86 Taxi och samåkning
– Idag, imorgon och i övermorgon
   
 
Titel:SOU 2016:86 Taxi och samåkning – Idag, imorgon och i övermorgon
Utgivningsår:2016
Omfång:485 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245378
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om nya förutsättningar för taxi och samåkning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:86
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

Utredningen lämnar författningsförslag angående följande punkter:

- En obligatorisk användning av taxameterutrustning i taxifordon utan möjligheter till dispens.
- En ny kategori av yrkesmässig personbefordran med personbil eller lätt lastbil utan obligatoriskt taxameterkrav.
- Ändringar eller förtydliganden av de regler som finns för samåkning mellan privatpersoner.

Utredningen har också valt att diskutera ”gränslandet” mellan taxi och samåkning även om begränsningen kring författningsförslagen görs till de frågor som omfattas av direktiven.
 
  © 2017 Jure AB