SOU 2016:88 Logistik för högre försvarsberedskap - 9789138245392 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:88 Logistik för högre försvarsberedskap
   
 
Titel:SOU 2016:88 Logistik för högre försvarsberedskap
Utgivningsår:2016
Omfång:208 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245392
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av materiel- och logistikförsörjningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:88
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Utgångspunkten för utredningens förslag är regeringens krav på högre tillgänglighet och beredskap i krigsförbanden för att på så sätt öka Försvarsmaktens operativa effekt. Utredningen skiljer på logistikförsörjning av Försvarsmaktens krigsförband respektive på materielförsörjning, det vill säga investeringar i ny materiel. Det är två olika processer, med olika syften och med olika tidsperspektiv. Logistikförsörjningen är förutsättningsskapande för att krigsförbanden ska kunna genomföra utbildningar, övningar, operationer och upprätthålla incidentberedskap samt tillgänglighet och bered Några av utredningens förslag:

- Logistikförsörjningen anpassas för högre krav på försvarsberedskap. Förslag: att Försvarsmakten ska ansvara för att driftstyra och vidmakthålla myndighetens materiel. Förslaget innebär att Försvarsmakten får upphandla varor och tjänster inom detta ansvarsområde.
- En ny finansiell styrmodell: vilken innebär att riksdagens och regeringens styrning av statens åtaganden och statens utgifter sker utifrån relationen till utomstatliga leverantörer. Enligt förslaget renodlas de finansiella flödena och de inomstatliga transaktionerna mellan myndigheterna utgår.
 
  © 2017 Jure AB