Prop. 2016/17:95 Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess - 201617095 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:95 Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess
   
 
Titel:Prop. 2016/17:95 Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess
Utgivningsår:2017
Omfång:38 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617095
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:95
Ämnesord:Processrätt , Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig handläggning av mål och ärenden i mark- och miljöprocessen.

Förslagen innebär att:

- prövningen i första instans av särskilda rättsmedel som gäller vissa kommunala beslut ska flyttas från Högsta domstolen till Mark- och miljööverdomstolen,
- det ska regleras att Mark- och miljööverdomstolen är behörig att pröva särskilda rättsmedel som gäller de tidigare fastighetsdomstolarnas avgöranden, och
- mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen får i vissa fall förena mål eller ärenden som handläggs enligt ärendelagen till gemensam handläggning.

Regeringen lämnar även förslag om Mark- och miljööverdomstolens sammansättning när den prövar överklagade ärenden och särskilda rättsmedel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.
 
  © 2017 Jure AB