SOU 2001:77 Handel med elcertifikat - Bilagedel - 9138215314 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:77 Handel med elcertifikat - Bilagedel
– Ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor
   
 
Titel:SOU 2001:77 Handel med elcertifikat - Bilagedel – Ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor
Utgivningsår:2001
Omfång:261 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215314
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Elceritifikatutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:77
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Denna bilaga till elcertifikatsutredningen innehåller experbilagor från Energimyndigheten, ECON, PROFU och ÅF-Energikonsult.
 
  © 2017 Jure AB