SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel - 9789138245828 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel
– Så får Sverige en mer cirkulär ekonomi
   
 
Titel:SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – Så får Sverige en mer cirkulär ekonomi
Utgivningsår:2017
Omfång:371 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245828
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om cirkulär ekonomi
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:22
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Förslag: tillsätt en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi för att nå en mer resurseffektiv ekonomi och för att minska påverkan på miljön.

För att initiera arbetet och driva samverkan bör den tidsbegränsade delegationen för cirkulär ekonomi inrättas direkt under Näringsdepartementet med representation på högsta nivå från politik, näringsliv och andra aktörer.

Delegationens uppdrag bör innefatta t.ex. att:

- starta och driva den process som behövs för att få igång en bred och aktiv nationell samverkan, inklusive förslag till mål, prioriteringar och handlingsplan,
- vara kontaktpunkt mellan alla centrala aktörer: stat, näringsliv, akademi, den regionala och lokala nivån och det civila samhället.
- Utgöra ett kunskapscentrum och svara för omvärldsbevakning vad gäller cirkulär ekonomi i Sverige.
- Bidra till diskussionen om en ändamålsenlig långsiktig målstyrning av Sveriges hållbarhetsarbete m.m.
 
  © 2017 Jure AB