SOU 2017:21 Läs mig! - 9789138245811 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:21 Läs mig!
– Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer
   
 
Titel:SOU 2017:21 Läs mig! – Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer
Anmärkning:2 delar.
Utgivningsår:2017
Omfång:978 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245811
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:21
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 731 SEK exkl. moms

 

Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Insatserna som föreslås är på nationell, regional och lokal nivå.

Några av förslagen:

- Utred legitimation för undersköterskor.
- Bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning.
- Nationellt inriktningsmål för antal anställda per chef
- Underlätta för äldre att kunna välja ett multiprofessionellt team
- Nationellt kunskapscentrum om äldre och psykisk hälsa.
- Nationell strategi för nya former av välfärdsteknik och stimulansbidrag till kommunerna för innovationer.
 
  © 2017 Jure AB