SOU 2017:33 Stärkt ställning för hyresgäster - 9789138245996 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:33 Stärkt ställning för hyresgäster
   
 
Titel:SOU 2017:33 Stärkt ställning för hyresgäster
Utgivningsår:2017
Omfång:517 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245996
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Hyresgästutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:33
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Utredningen innehåller följande kapital:

- Ingripande mot misskött förvaltning,
- Hyresgästinflytande vid renovering och ombyggnation,
- Privatpersoners uthyrning av bostäder
- Kriminella grupperingars användning av hyreslägenheter,
- Förfarandet vid uppsägning av lokalhyresavtal
- Substitution
 
  © 2017 Jure AB