SOU 2017:39 Ny dataskyddslag - 9789138246078 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:39 Ny dataskyddslag
– Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
   
 
Titel:SOU 2017:39 Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Utgivningsår:2017
Omfång:504 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246078
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Dataskyddsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:39
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslår utredningen att personuppgiftslagen ska upphävas och att de kompletterande bestämmelser av generell karaktär som de lägger fram ska samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskyddslagen.

Utredningen föreslår vidare att den lägsta möjliga åldersgränsen, 13 år, ska gälla i Sverige för när barn själva ska kunna samtycka till att deras personuppgifter behandlas när de använder sociala medier, söktjänster och appar.

Enligt dataskyddsförordningen får medlemsstaterna själva bestämma om och i vilken utsträckning myndigheter utöver företag och andra enskilda ska kunna tvingas betala administrativa sanktionsavgifter om de bryter mot förordningen. Utredningen anser att enskildas intresse av skydd för sin personliga integritet väger lika tungt om uppgifter behandlas i det allmännas verksamhet som i den privata sektorn och föreslår att även myndigheter ska kunna åläggas att betala sanktionsavgifter.
 
  © 2017 Jure AB