SOU 2001:93 Snabbare lagföring 2 - 9138215640 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:93 Snabbare lagföring 2
– Förenklad brottsutredning
   
 
Titel:SOU 2001:93 Snabbare lagföring 2 – Förenklad brottsutredning
Anmärkning:Delbetänkande. Se övriga delbetänkanden SOU 2001:59, SOU 2002:44, SOU 2002:45, SOU 2003:74, SOU 2003:114, SOU 2005:38 och SOU 2005:84. Se även prop. 2001/02:147 och prop. 2003/04:89. Se även slutbetänkande SOU 2005:117.
Utgivningsår:2001
Omfång:236 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215640
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:93
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås att enklare dokumentation skall ge snabbare hantering och leda till att vardagsbrotten kan klaras upp på plats. Det är den huvudsakliga innebörden av de förslag som Beredningen för rättsväsendets utveckling i dag lägger fram i sitt andra delbetänkande.

Beredningen föreslår en ökad användning av vad som kallas förenklad brottsutredning vid enklare former av misshandel, stöldbrott och trafiknykterhetsbrott. Det ska också bli möjligt att t.ex. tal knivar i beslag vid brott mot knivlagen.
 
  © 2017 Jure AB