SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen - 9789138246122 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen
– fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
   
 
Titel:SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
Utgivningsår:2017
Omfång:158 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246122
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Allt mer offentligt finansierad verksamhet inom till exempel välfärdssektorn bedrivs i dag i privat regi, vilket lett till minskad insyn i hur skattebetalarnas pengar används. Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka ytterligare offentligt finansierade men privat bedrivna verksamheter, utöver skola, vård och omsorg, som bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd.

Förslagen innebär bl.a. att ett meddelarskydd också ska införas i kollektivtrafiksverksamheter och i verksamheter som rör särskilda persontransporter inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts.
 
  © 2017 Jure AB