SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning - 9789138246177 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning
   
 
Titel:SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning
Utgivningsår:2017
Omfång:641 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246177
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:44
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Betänkandets första del innehåller bakgrundskapitel, med bland annat fakta om gällande rätt, om utbildningssystemet i stort, olika undervisningsmetoder och samarbetsformer. Dessutom redogör utredningen för dagens situation och utgångspunkterna för arbetet.

Förslagsdelen inleds med förslag om samarbetsformer och ställningstaganden om upphandling. Därefter lämnas förslag om fjärrundervisning, om studiehandledning på modersmålet samt om distansundervisning.
 
  © 2017 Jure AB