SOU 2017:47 Nästa steg steg mot en mer jämlik hälsa - 9789138246207 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:47 Nästa steg steg mot en mer jämlik hälsa
– Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
   
 
Titel:SOU 2017:47 Nästa steg steg mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
Utgivningsår:2017
Omfång:353 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246207
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommissionen för jämlik hälsa
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:47
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Kommissionen pekar i sitt slutbetänkande ut inriktning på stegen mot en god hälsa och lägger förslag för mer jämlika livsvillkor under det tidiga livet. Det handlar bland annat om:

- utbildning,
- arbetsförhållanden och arbetsmiljö,
- inkomster och försörjningsmöjligheter,
- boende och närmiljö,
- levnadsvanor,
- kontroll, inflytande och delaktighet, samt
- en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Med mer likvärdiga livsvillkor inom dessa områden kommer också en mer jämlik hälsa, och kommissionen lägger ett antal förslag som ska kunna bidra till en sådan utveckling.
 
  © 2017 Jure AB