SOU 2017:51 Utbildning undervisning och ledning - 9789138246283 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:51 Utbildning undervisning och ledning
– Reformvård till stöd för en bättre skola
   
 
Titel:SOU 2017:51 Utbildning undervisning och ledning – Reformvård till stöd för en bättre skola
Utgivningsår:2017
Omfång:374 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246283
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:51
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Har till uppdrag att lämna förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bl.a. se över behörighets- och legitimationsreglerna. Delbetänkandet redovisar de delar av uppdraget som rör justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras. Exempel mer i detalj på vad som föreslås:

- Förändring av behörighetsregleringen för lärare med fördjupad specialpedagogisk kompetens
- Personer med viss specialistkompetens som saknar en behörighetsgivande examen får anställas tillsvidare
- Examen med inriktning enbart mot arbete i fritidshemmet föreslås vara behörighetsgivande
- Undantaget från kravet på legitimation och behörighet för lärare i modersmål föreslås vara kvar
- Undantaget från kravet på legitimation och behörighet för lärare i yrkesämnen föreslås tas bort
- Möjlighet till förlängd visstidsanställning också i sfi
 
  © 2017 Jure AB