SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål - 9789138246252 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
   
 
Titel:SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
Utgivningsår:2017
Omfång:511 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246252
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Forskningsdatautredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:50
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Redovisar uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.

Förslagen ska avse reglering utöver de generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) föreslår i sitt betänkande (SOU 2017:39 - se Relaterade produkter, till höger). Dessutom har utredningen haft i uppdrag att överväga och eventuellt föreslå anpassningar i viss närliggande lagstiftning. Några av områdena som gås igenom:

- Begreppet forskningsändamål
- En forskningsdatalag
- Samtycke
- Känsliga personuppgifter
- Personuppgifter om lagöverträdelser m.m.
- Personnummer och samordningsnummer
- Tillsyn och sanktioner
 
  © 2017 Jure AB