SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen - 9789138246351 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen
– Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?
   
 
Titel:SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?
Utgivningsår:2017
Omfång:227 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246351
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tillitsdelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:56
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Kartlägger ersättningsmodellernas styrande effekter i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Utredningen presenterar de ersättningsmodeller som är mest aktuella i Sverige i dag och diskuterar sedan deras betydelse för möjligheten att tillvarata medarbetarnas kompetens och förmåga och därigenom bidra till en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och innovativ välfärd av hög kvalitet. Delbetänkandet syftar till att vidga diskussionen om ersättningsmodellerna, bortom de ekonomiska incitamenten som vanligtvis är huvudfokus, för att skapa en bredare förståelse för ersättningsmodellernas effekter.

Några av rubrikerna i betänkandet:

- Ersättningsmodeller utgör en del i ett större styrsystem
- Ersättningsmodellerna har blivit mer komplicerade
- Håll ersättningsmodellen så enkel som möjligt
 
  © 2017 Jure AB