SOU 2017:55 En ny kameraövervakning - 9789138246337 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:55 En ny kameraövervakning
   
 
Titel:SOU 2017:55 En ny kameraövervakning
Utgivningsår:2017
Omfång:593 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246337
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kameraövervakning - brottsbekämpning och integritetsskydd
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:55
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Föreslår att dagens kameraövervakningslag ersätts av en ny lag, kamerabevakningslagen, som är anpassad till kommande EU-reglering på dataskyddsområdet. Den nya lagen ger ökade möjligheter till kamerabevakning och ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.

Utredaren föreslår bland annat att:

- Dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas. Ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
- Det blir lättare att få tillstånd till kamerabevakning både för brottsbekämpande ändamål och för andra berättigade ändamål, till exempel gräns- och tullkontroll.
- Tillstånd kan ges inte bara på platser som redan är brottsutsatta utan också på platser där det finns risk för angrepp på människors liv, hälsa eller trygghet till person eller på egendom. Detsamma gäller platser med andra ordningsstörningar.
- I brådskande fall när det finns risk för allvarlig brottslighet ska polisen få bedriva kamerabevakning från drönare utan upplysning om bevakningen.
- Vid kamerabevakning på arbetsplatser införs en skyldighet för arbetsgivaren att först förhandla med en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen.
 
  © 2017 Jure AB