SOU 2017:54 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet - 9789138246320 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:54 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet
   
 
Titel:SOU 2017:54 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet
Utgivningsår:2017
Omfång:409 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246320
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:54
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Har haft i uppdrag att analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i grundskolans senare år.

I denna del ingick att analysera om dagens reglering är tillräcklig för att tillgodose målgruppens behov av undervisning och främja integration på bästa sätt samt att föreslå hur målgruppen med kostnadseffektiva lösningar kan ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Man har även utrett hur elever som har en god skolunderbyggnad men som är nybörjare i svenska kan ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Hur den individuella kunskapsutvecklingen kan synliggöras när kunskapsnivån ännu inte motsvarar ett godkänt betyg ingick också i uppdraget.
 
  © 2017 Jure AB