SOU 2017:57 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen - 9789138246375 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:57 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
   
 
Titel:SOU 2017:57 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Utgivningsår:2017
Omfång:358 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246375
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:PNR-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Särskilda utredaren Anna Tansjö, föreslår att EU:s direktiv om användning av flygpassageraruppgifter ska genomföras i svensk rätt genom införandet av en ny lag, lagen om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. Flygpassageraruppgifter kan användas för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrottslighet och annan grov brottslighet.

Lagen som föreslås innebär att flygbolag ska föra över flygpassageraruppgifter till enheten för passagerarinformation inom Polismyndigheten och reglerar hur de överförda uppgifterna får användas. Förslaget säkerställer skyddet för den personliga integriteten och andra grundläggande fri- och rättigheter samtidigt som det tar hänsyn till behovet av en rättssäker och effektiv brottsbekämpning. Flygpassageraruppgifter är sådan information som varje passagerare själv lämnar vid en bokning och genomförande av en flygresa, som till exempel namn, betal­ningssätt, bagageinformation, destination och resebolag.
 
  © 2017 Jure AB