SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - 9789138246382 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige
– så kan avtalen genomföras
   
 
Titel:SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras
Utgivningsår:2017
Omfång:516 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246382
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om amerikansk inresekontroll på Arlanda, Preclearanceutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

För att genomföra avtalen föreslår Preclearanceutredningen två nya författningar och ändringar i tiotalet andra. Utredningen föreslår bland annat:

- En ny lag ska reglera förutsättningarna för amerikansk myndighetsutövning på svenskt territorium och vilka befogenheter de amerikanska inresekontrollanterna har i Sverige.
- De amerikanska inresekontrollanterna på Arlanda ska ha rätt att arbeta i amerikansk uniform samt kunna vara utrustade med batong, handfängsel och pepparspray (OC-spray). De ska även kunna ha tillgång till pistol eller revolver, men dessa får endast användas för att avvärja ett överhängande brottsligt angrepp på person i kontrollområdet och ska förvaras inlåsta under övrig tid.
- I enlighet med avtalen ska den amerikanska personal som arbetar i Sverige, liksom deras anhöriga, ha immunitet och privilegier i viss omfattning.

Utöver förslag innehåller betänkandet även bedömningar när det gäller bl.a. enskildas rättssäkerhet, dataskydd samt vissa frågor om sekretess och migration.
 
  © 2017 Jure AB