SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter - 9789138246412 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter
   
 
Titel:SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter
Utgivningsår:2017
Omfång:411 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246412
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:59
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Uppdraget har gått ut på att analysera och bedöma samt lämna förslag, inklusive författningsförslag, om lämplig reglering av alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring. Arbetet har utförts med beaktande av den svenska alkoholpolitiken och de förpliktelser som följer av EU-medlemskapet.

Bland förslagen:

- att alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel regleras på samma sätt som alkoholdrycker
- försäljning till konsument föreslås ske genom Systembolaget, inom ramen för detaljhandelsmonopolet, samt genom servering genomförd av aktörer som har serveringstillstånd
- föreslår att marknadsföringen, i den mån det är möjligt, ska följa den reglering som i dag finns avseende marknadsföring av alkoholhaltiga drycker
- tillsyn i fråga om detaljhandel och servering i möjligaste mån ska ske inom befintlig organisation och genom de organ som i dag utför denna tillsyn i fråga om alkoholdrycker; kommuner och Polismyndighet, länsstyrelser, och Folkhälsomyndigheten
- att samma straffrättsliga regler i alkohollagen som gäller alkoholdrycker huvudsakligen ska gälla te.x. alkoglass
 
  © 2017 Jure AB