SOU 2017:64 Detaljplanekravet - 9789138246498 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:64 Detaljplanekravet
   
 
Titel:SOU 2017:64 Detaljplanekravet
Utgivningsår:2017
Omfång:489 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246498
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Översiktsplaneutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:64
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att kravet på detaljplan ska begränsas. I dag finns krav på att ny sammanhållen bebyggelse i stort sett alltid ska prövas genom en detaljplan. Utredaren föreslår att ny sammanhållen bebyggelse i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov. Bland annat ska det vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras inom ramen för den befintliga gatustrukturen.

Utredningen menar att kommunen behöver ett instrument för att kunna samordna och lösa de frågor som uppstår i komplext byggprojekt. Detaljplanen bör vara huvudregeln, men att kommunen behöver ges reella möjligheter för att kunna släppa kraven på detaljplan i de fall projektet kan genomföras utan detaljplan. Att ta bort detaljplanen från plan- och byggprocessen gör det svårare att hantera sådana projekt. Men vid ett ändrat krav om detaljplan motiverar följdändringar i angränsande lagstiftning.

Översiktsplaneutredningens förslag är en del av genomförandet av regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder.
 
  © 2017 Jure AB