SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigheter - 9789138246665 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigheter
– befogenheter och sanktionsmöjligheter
   
 
Titel:SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter
Utgivningsår:2017
Omfång:312 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246665
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2016 års marknadskontrollutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:69
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningen kartlägger hur tillsynen av alla varor som erbjuds på den svenska marknaden, så kallad marknadskontroll, är reglerad. Man har också analyserat om myndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter är lämpliga för myndigheternas uppdrag, bland annat i ljuset av den ökande e-handeln.

I betänkandet konstateras att vissa myndigheter saknar verktyg som är önskvärda för en effektiv marknadskontroll och att det i övrigt finns en viss spretighet i regleringen. Utredaren föreslår därför en ny horisontell marknadskontrollag som ska slå fast hur myndigheter ska agera när de kontrollerar att varor på marknaden lever upp till gällande regelverk.

Utredaren noterar också att myndigheterna idag saknar tydligt lagstöd för att kunna inhandla provexemplar under dold identitet, så kallad "mystery shopping", vilket är en befogenhet som kan behövas när kontrollen av e-handlare blir allt viktigare. Vidare konstateras också att flera myndigheter saknar möjlighet att besluta om sanktionsavgifter vilket är en möjlighet som efterfrågats.
 
  © 2017 Jure AB