SOU 2017:70 Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i - 9789138246689 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:70 Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i
   
 
Titel:SOU 2017:70 Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i
Utgivningsår:2017
Omfång:576 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246689
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utlandsspioneriutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:70
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB