SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel - 9789138246771 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
   
 
Titel:SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
Utgivningsår:2017
Omfång:274 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246771
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nya apoteksmarknadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:76
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Behandlar frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna.

Utredningen föreslår:

- Lämpligt att reglera apotekens marginal för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna
- Förmånspriser ska tillämpas även utanför förmånerna
- Att det ska införas en skyldighet för tillverkare att anmäla priser till TLV (Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket)
- TLV ska besluta om inköpspris och försäljningspris för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna
- För läkemedel som saknar fastställt pris föreslås TLV får möjlighet att fastställa inköpspris och försäljningspris

Konsekvenser om förslagen genomförs:

- Leder till enhetliga priser på apoteken på receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, vilket skapar bättre förutsättningar att uppnå hälso- och sjukvårdslagens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det blir enklare för enskilda eftersom de inte längre behöver göra krångliga prisjämförelser mellan apoteken.
- Minskade intäkter för apoteken. De minskade intäkterna bedöms få små effekter på apoteksmarknaden i stort. TLV följer kontinuerligt lönsamheten på apoteksmarknaden och kan vid behov justera handelsmarginalen. Förslaget får också konsekvenser för bland andra landstingen, TLV, E-hälsomyndigheten och läkemedelstillverkarna.
 
  © 2017 Jure AB