SOU 2017:67 Våldsbejakande extremism - 9789138246634 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:67 Våldsbejakande extremism
– En forskarantologi
   
 
Titel:SOU 2017:67 Våldsbejakande extremism – En forskarantologi
Utgivningsår:2017
Omfång:424 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246634
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:67
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

I dagens samhälle med ökad nationalism, social oro, faktaresistens och politikerförakt behöver demokratin stärkas.

Denna brett upplagda nationella översikt har skrivits på initiativ av den Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Syftet är att bidra till att stärka och utveckla konkreta insatser och relevant forskning om våldsbejakande extremism, samt göra analyser och forskning till praktisk tillämpbar kunskap för kommuner och lokala aktörer som arbetar med att utveckla och genomföra förebyggande insatser genom ett nationellt nätverk av experter.
 
  © 2017 Jure AB