SOU 2017:81 Rättslig översyn skogsvårdslagstiftningen - 9789138246863 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:81 Rättslig översyn skogsvårdslagstiftningen
   
 
Titel:SOU 2017:81 Rättslig översyn skogsvårdslagstiftningen
Utgivningsår:2017
Omfång:317 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246863
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:81
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredaren föreslår sanktionsavgifter för uteblivna anmälningar om avverkning m.m. Straffbestämmelserna för dessa skyldigheter upphävs. Istället ska en sanktionsavgift tas ut av markägaren om anmälningspliktiga åtgärder påbörjas utan att Skogsstyrelsen underrättats. Utredaren föreslår också bl.a. en utvidgad rätt att överklaga vissa av Skogsstyrelsen beslut.
 
  © 2017 Jure AB