SOU 2017:82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad - 9789138246894 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad
   
 
Titel:SOU 2017:82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad
Utgivningsår:2017
Omfång:299 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246894
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Apoteksmarknadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:82
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

För att Arbetsförmedlingens vägledning ska stärkas och samspela med annan vägledning föreslår utredningen att:

- en digital plattform för livslång vägledning ska inrättas och drivas av flera myndigheter i samverkan. Utifrån arbetsmarknadens behov nationellt och regionalt ska plattformen möta individers behov av information och orienterande vägledning inför val av studier och arbete, samt ge information om studiefinansiering och validering,
- Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för hur myndighetens vägledning ska stärkas. Planen bör innehålla information om hur myndigheten avser att organisera, kvalitetssäkra och följa upp den vägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen,
- Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att i samverkan med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering utveckla metoder eller arbetssätt för att vägledningsinsatser ska kunna utvärderas.

Utredningen gör vidare bedömningen att:

- det på sikt bör framgå av Arbetsförmedlingens instruktion att myndigheten ska bistå arbetssökande med vägledning utifrån arbetsmarknadens behov,
- Arbetsförmedlingen behöver tydliggöra vilken vägledning som myndigheten kan erbjuda, oavsett om det sker i egen regi eller upphandlas,
- Arbetsförmedlingen behöver verka för att öka enhetligheten mellan olika kontor i arbetet med vägledning,
- Arbetsförmedlingen i högre utsträckning bör arbeta specialiserat med vägledning, vilket bl.a. kan bidra till att underlätta nödvändig kompetensutveckling, det är viktigt att de initiativ till samverkan med andra aktörer, t.ex. folkbildningen och den kommunala vuxenutbildningen, som Arbetsförmedlingen aviserat också genomförs, följs upp och att erfarenheter tas till vara.
 
  © 2017 Jure AB