SOU 2017:86 Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning - 9789138246955 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:86 Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning
   
 
Titel:SOU 2017:86 Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning
Utgivningsår:2017
Omfång:259 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246955
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:86
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Förslag som ska motverka handel med hyreskontrakt och uttag av oskäliga andrahandshyror samt hindra otillåten andrahandsuthyrning.

De flesta otillåtna köp av hyresrätter genomförs med stöd av bytesreglerna i hyreslagen. För att motverka detta föreslår utredaren att bytesreglerna ska ändras. Bland annat ska det krävas att:

- bytesparterna har bott i sina lägenheter i minst ett år. Vidare föreslås att
- en hyresrätt ska vara förverkad om hyresgästen betalat otillåten ersättning för den. Förslaget innebär att en hyresgäst som betalat ersättning för en lägenhet kan förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

Utredaren föreslår också att straffen för försäljning av hyreskontrakt ska skärpas och att det ska kriminaliseras att köpa ett hyreskontrakt.

Utredaren konstaterar att andrahandshyrorna i stor utsträckning är för höga i hyreslagens mening. Därför föreslår utredaren att förstahandshyran i fortsättningen ska utgöra ett tak för andrahandshyran. Utredaren föreslår vidare att en hyresrätt ska vara förverkad om en hyresgäst vid uthyrning i andra hand tar ut en högre hyra än sin egen. Utredaren föreslår också att sanktionerna mot otillåten andrahandsuthyrning ska skärpas och att det ska kriminaliseras att otillåtet hyra ut en lägenhet i andra hand i vinningssyfte.
 
  © 2017 Jure AB