SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2 - 9789138247006 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2
– Förslag för en stärkt minoritetspolitik
   
 
Titel:SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2 – Förslag för en stärkt minoritetspolitik
Utgivningsår:2017
Omfång:276 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247006
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en stärkt minoritetspolitik
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:88
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Efter publiceringen av delbetänkande SOU 2017:60, se Relaterade produkter, till höger, fick utredningen i nytt uppdrag att analysera vad den finlandssvenska gruppen i Sverige har för ställning, och att överväga om den ska erkännas som nationell minoritet. Samtidigt innebar förlängningen av uppdraget att utredningen kunde arbeta vidare med ytterligare frågor från delbetänkandet.

Utöver frågan om finlandssvenskarnas ställning har utredningen behandlat två frågor som särskilt angetts i de ursprungliga direktiven. För det första frågan om Sverige bör utöka sina nuvarande åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). För det andra uppdraget att överväga behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de nationella minoriteterna. Därutöver har utredningen, i detta slutbetänkande, valt att behandla ett antal frågor som tillkommit under den fortsatta utredningstiden. Några av slutbetänkandets kapitelrubriker:

- finlandssvenskarnas ställning utökade åtaganden enligt språkstadgan
- behovet av förbättrade beslutsunderlag
- övriga frågor som regeringen bör uppmärksamma
 
  © 2017 Jure AB