SOU 2017:89 Hemlig dataavläsning - 9789138247020 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:89 Hemlig dataavläsning
– ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
   
 
Titel:SOU 2017:89 Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
Utgivningsår:2017
Omfång:689 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247020
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om hemlig dataavläsning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:89
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Konstaterar att det blir allt vanligare att brottsbekämpande myndigheter stöter på information och kommunikationsutrustning som är krypterad i samband med deras brottsförebyggande och utredande verksamhet. Bland annat därför anser utredningen att det finns ett stort behov av hemlig dataavläsning och att metoden kommer att förbättra myndigheternas möjligheter att förhindra och utreda allvarlig brottslighet.

Hemlig dataavläsning blir till viss del ett nytt sätt att komma åt uppgifter som brottsbekämpande myndigheter redan i dag får hämta in med andra tvångsmedel men ibland inte kommer åt på grund av att information till exempel är krypterad. Med hemlig dataavläsning kan man med hjälp av tekniska hjälpmedel, till exempel programvara, i hemlighet läsa meddelanden som skickas till eller från exempelvis mobiltelefoner. Det är redan i dag tillåtet att samla in sådan information men inte alltid möjligt på grund av bland annat kryptering.

Lagförslaget ger också nya möjligheter att hämta in uppgifter som man inte kommer åt i hemlighet i dag. Till exempel kan brottsbekämpande myndigheter få tillgång till filer, fotografier och dokument som har lagrats lokalt på en dator eller på en mobiltelefon.
 
  © 2017 Jure AB