SOU 2017:91 Nationella minoritetsspråk i skolan - 9789138247075 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:91 Nationella minoritetsspråk i skolan
– Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering
   
 
Titel:SOU 2017:91 Nationella minoritetsspråk i skolan – Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering
Utgivningsår:2017
Omfång:647 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247075
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:91
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Alla elever i Sverige har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett var eleven bor och oavsett elevens sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen bedrivas med hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar. Det gäller även modersmålsundervisningen och undervisningen i och på nationella minoritetsspråk. Dessa förutsättningar beträffande likvärdighet i undervisningen av dessa språk föreligger inte i dag, menar utredningen. Därför föreslår utredningen:

- ett nytt ämne – nationellt minoritetsspråk
- ämnet nationellt minoritetsspråk ska ingå i timplanerna
- kartläggning och förslag om tvåspråkig undervisning
 
  © 2017 Jure AB