SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige - 9789138247112 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige
– Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor
   
 
Titel:SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor
Utgivningsår:2017
Omfång:913 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247112
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:92
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 731 SEK exkl. moms

 

Utredningens slutsats är bland annat att arbetet för att förbättra transpersoners levnadsvillkor måste stärkas på ett strukturellt plan, med förtydliganden av ansvar och uppdrag till myndigheter. Förslag till åtgärder inom flera områden:

- Fler perspektiv på transpersoners levnadsvillkor
- Transpersoners psykiska hälsa
- Bemötande inom hälso- och sjukvården samt social omsorg
- Transpersoners fritid
- Transpersoners situation på arbetsmarknaden
- Administrativa problem för personer som ändrat juridiskt kön
- Nytt utfärdande av examensbevis, betyg och annan -dokumentation vid ändrat juridiskt kön
- Transpersoner i statistiken
- Den könsbekräftande vården
- Levnadsvillkor för personer med intersexvariation
 
  © 2017 Jure AB