SOU 2017:98 Tidiga förhör - 9789138247204 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:98 Tidiga förhör
– nya bevisregler i brottmål
   
 
Titel:SOU 2017:98 Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål
Utgivningsår:2017
Omfång:315 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247204
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om processrätt och stora brottmål
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:98
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Föreslår bland annat att.:

- det ska införas utökade möjligheter att ta upp berättelser vid förhör i rätten under förundersökningen eller förberedelsen av brottmålet. Dessa berättelser ska sedan kunna användas som bevis i rättegången. Det kan handla om förhör med målsägande, misstänkta och vittnen.
- det ska införas utökade möjligheter att använda berättelser som lämnats under förundersökningen, till exempel i polisförhör, som bevisning vid rättegångar. Detta förutsätter att det finns en ljud- och bildupptagning av berättelsen.

Utredningen bedömer att de presenterade förslagen bland annat kommer att leda till:

- en mer effektiv brottmålsprocess,
- kortare häktningstider,
- minskad restriktionsanvändning,
- ett effektivare brottsutredningsarbete,
- bättre förutsättningar för materiellt riktiga domar och
- minskad risk för press och hot mot förhörspersoner.
 
  © 2017 Jure AB