SOU 2017:96 Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap - 9789138247174 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:96 Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap
   
 
Titel:SOU 2017:96 Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap
Utgivningsår:2017
Omfång:149 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247174
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:96
Ämnesord:Familjerätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår skärpta regler för erkännande av utländska äktenskap som ingåtts av barn utan tidigare anknytning till Sverige. Förslaget innebär att barn i Sverige, oavsett medborgarskap och hemvist, får samma skydd mot barnäktenskap. Utländska barnäktenskap, där ingen av parterna har någon anknytning till Sverige, ska inte erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.
 
  © 2017 Jure AB