SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag - 9789138247181 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag
   
 
Titel:SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag
Utgivningsår:2017
Omfång:331 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247181
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Totalförsvarsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:97
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Föreslår att den reglering som nu gäller upphävs och att en ny lag och förordning införs. Förslagen säkerställer skyddet för den personliga integriteten samtidigt som hänsyn tas till behovet av att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kan bedriva sin verksamhet effektivt och rättssäkert.

Den nya regleringen ska ersätta den nu gällande lagen och förordningen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga som därigenom upphävs. Vi föreslår att regleringen av Rekryteringsmyndighetens behandling av personuppgifter inte ska vara helt fristående utan anpassas till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och den kompletterande dataskyddslagen. I den nya lagen införs därför en bestämmelse som anger att dataskyddslagen gäller vid behandling av personuppgifter i Rekryteringsmyndighetens verksamhet, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Lagens syfte är att ge Rekryteringsmyndigheten möjlighet att i sin verksamhet behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett effektivt och ändamålsenligt integritet tillgodoses vid sådan behandling.
 
  © 2017 Jure AB