SOU 2017:104 Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård - 9789138247266 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:104 Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård
   
 
Titel:SOU 2017:104 Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård
Utgivningsår:2017
Omfång:476 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247266
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av etikprövningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:104
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Syftet med utredningen är att förtydliga lagens tillämpningsområde och då föreslås att några ändringar i de grundläggande definitionerna av forskning och forskningshuvudman görs.

Utredningen föreslår bland annat:

- att undantaget för arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå, det s.k. studentundantaget, tas bort
- att det anges i etikprövningslagen vilket ansvar forskningshuvudmannen har och hur ansvaret fördelas i fall då flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma projekt
- förslagen innebär även ett förtydligande och en utvidgning av Centrala etikprövningsnämndens tillsynsansvar.
 
  © 2017 Jure AB