SOU 2017:103 Lagliga vägar för att söka asyl i EU - 9789138247259 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:103 Lagliga vägar för att söka asyl i EU
   
 
Titel:SOU 2017:103 Lagliga vägar för att söka asyl i EU
Utgivningsår:2017
Omfång:285 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247259
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om lagliga asylvägar
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:103
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt , EU-rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Har haft i uppdrag att utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU, till exempel genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU.

Utredningens sammanfattande bedömning är följande:

- Det finns stöd i fördragen för en EU-rättsakt om inresetillstånd för asyländamål. Kommissionen bör undersöka om det är möjligt att presentera ett sådant förslag, som ett komplement till vidarebosättning och spontana asylansökningar. Inresetillstånd för att söka asyl avses, till skillnad från dagens vidarebosättning, vara ett ansökningsförfarande.
- Sverige bör se positivt på att andra medlemsstater inrättar humanitära mottagningsprogram och privata/ideella sponsorprogram som komplement till vidarebosättning och spontana asylansökningar, men inte verka för tvingande regler om sådana förfaranden inom EU. Privata/ideella sponsorprogram bedöms inte kunna fungera optimalt i Sverige.
- Sverige bör inte verka för införandet av EU-regler om ett asylförfarande direkt vid utlandsmyndigheter. Nackdelarna med ett sådant förfarande vore betydande, både för enskilda och för medlemsstaternas utlandsmyndigheter.
 
  © 2017 Jure AB