SOU 2017:109 Servicekontor i ny regim - 9789138247341 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:109 Servicekontor i ny regim
   
 
Titel:SOU 2017:109 Servicekontor i ny regim
Utgivningsår:2017
Omfång:167 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247341
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Servicekontorsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:109
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Utredningen ger förslag på vilken service som bör finnas vid serviceorganisationens lokala kontor, liksom en plan för när servicekontoren ska tillhandahålla service avseende Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets verksamheter. Utredningen lämnar även förslag på hur serviceorganisationen inledningsvis ska vara organiserad, dimensionerad och finansierad.

Utredningen kan konstatera att mycket har fungerat bra i den frivilliga samverkan om servicekontoren, det har dock funnits en rad problem i styrningen och organisationen av samverkan. Utredningen anser att det finns flera fördelar med att samla den lokala serviceverksamheten i en organisation. Det blir bl.a. lättare att skapa en samordnad styrning och ledning, samt att utveckla servicen till medborgare och företagare. Även långsiktig planering och styrning av verksamheten kommer att underlättas.

Servicekontoren i den nya serviceorganisationen bör enligt utredningen vara organisatoriskt indelade i fyra regioner. Sammantaget bedömer utredningen att serviceorganisationen kommer att ha en bemanning på cirka 760 årsarbetskrafter vid övergången till Statens servicecenter den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB